Sterk utviklingspartner gir flere designmaler

Arego med slagordet digitale fortrinn er valgt gjennom anbudsrunde med sterke tilbydere

Grunnet lansering av V4 for klubbverktøyet i 123klubb.no er det nå mulig å ta nye steg innen front-end med flere designmaler på hjemmesidemodulen. Dette betyr i praksis at det snart vil tilbys flere designmaler som gjør at en 123klubb-hjemmeside ikke ser ut som dagens over 450 hjemmesider vi har levert så langt. I tillegg vil dagens designmal snart gjøres om på ny plattform slik at responstiden forbedres kraftig. Vi gjorde et strategisk valg våren 2016 ved å tilgjengeliggjøre innholdet relevant i front-end som skapes av klubbledelse/trenere/medlemmer via 123klubb.no til en samarbeidpartner. Våre utviklere vil derav kunne konsentrere seg 100% om å videreutvikle vårt klubbverktøy i back-end for effektiv klubbdrift og sportslig utvikling.

I valg av partner har vi vektlagt områder som kompetanse innen brukeropplevelser, innovative på "morgendagens hjemmesider", kunnskap om krav til universell utforming, ulike flater, App-utvikling, søkeoptimalisering, smart kobling mot sosiale medier, pris, design, front-end-utviklere og leveringsevne.

Vi er allerede i gang med første designmal i samarbeid med Arego, og pilotklubb har takket ja til å stille sin hjemmeside og personer i ulike roller til disposisjon for brukertester. Våre kunder får nyhetsmail med flere detaljer om hvilke muligheter dette gir.

Her kan dere lese mer om vår valgte samarbeidspartner, deres referanser og profil: Arego - Digitale fortrinn

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift